Krachten bundelen

De meeste jongeren groeien, met wat vallen en opstaan, op eigen kracht en met ondersteuning van ouders en vrienden op tot zelfstandige volwassenen. Zij vinden een volwaardige plek in de samenleving. Maar dit is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Een deel van de jongeren heeft extra steun nodig. Zij zijn kwetsbaar doordat ze op één of meerdere leefdomeinen problemen hebben. Thuis in het gezin, op het gebied van leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid. Het aantal jongeren met problemen neemt toe, de problematiek wordt zwaarder en de inzet van jeugdzorg stijgt. De criminaliteit onder jongeren verhardt en verjongt. De polarisatie onder jongeren neemt toe, iets wat onze werkers dagelijks zien in hun werk met jongeren. De urgentie om versterkt in te zetten op jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is dan ook groter dan ooit. De samenwerkende organisaties voor jongeren (Combiwel, DOCK, Dynamo, Venzo-Swazoom, The Mall de Baarsjes, en PerMens) zijn gaan samenwerken om dit te bewerkstelligen.

Samen voor Jongeren Amsterdam

Combiwel, DOCK, Dynamo, perMens, Venzo-Swazoom en The Mall de Baarsjes werken samen voor jongeren in Amsterdam. In 2018 hebben deze jongerenwerk- en veldwerkorganisaties de handen inéén geslagen en een ontwikkelagenda opgesteld die we samen met het college van Amsterdam willen uitvoeren. Deze ontwikkelagenda geeft aan waar wij ons sterk voor willen maken, wat er volgens ons nodig is voor jongeren in de stad. We staan klaar om ons werk verder te ontwikkelen en nog beter in te laten spelen op de opgaven in de stad. Sterk en toegankelijk jongerenwerk is robuust en duurzaam aanwezig in de wijk. Sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk draagt bij aan het welzijn en de ontwikkelkansen van jongeren, draagt bij aan preventie, signaleert en verwijst door en draagt zo ook bij aan het ‘klein houden wat klein kan blijven’. Dat gun je ieder kind en elke ouder en opvoeder. Sinds 2019 werken we samen met andere partners aan de volgende stedelijk projecten:

  1. Jeugd en veiligheid;
  2. Online weerbaarheid;
  3. Versterken meidenwerk;
  4. Werkgelegenheid jongeren;
  5. Jongerenwerk in school.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen

Kinderen hebben daar door omstandigheden soms extra aandacht of speciale begeleiding bij nodig. Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam – Diemen met ruim 80 scholen, regulier en speciaal maken zich samen sterk voor een leeromgeving die een leerling prettig vindt én nodig heeft. Met voor elk kind het juiste onderwijs en, als dat nodig is, passende zorg.

Om het juiste onderwijs en passende zorg goed te organiseren hebben we elkaar nodig. Een individuele school kan het niet alleen: geen enkele school kan aan alle leerlingen dat onderwijs en die zorg bieden waar in onze regio behoefte aan is.

Met ruim 80 scholen en 23 besturen samen kunnen we dat wel. We beschikken over een enorme hoeveelheid expertise die voor kinderen het verschil maakt. Dus helpen we elkaar, benutten we de kennis en kunde van elkaar en werken we samen. Om zo elke leerling binnen het Amsterdamse reguliere en speciale onderwijs goed onderwijs te kunnen bieden en dat aan te passen als dat nodig is. Als het kan op de eigen school en als dat niet meer lukt op een nieuwe plek, tijdelijk of permanent. Als schoolbesturen scheppen we samen de kaders.

Meer weten? Bezoek de website. 

Gemeente Amsterdam

Eind december werd door het College de beleidsbrief Positief Perspectief, weerbaar opgroeien in Amsterdam vastgesteld. De brief gaat over preventie van jeugdproblematiek, versterking van het jongerenwerk en effectiever en breder inzetten van de aanpak Top400. Het College wil dat alle kinderen en jongeren weerbaar opgroeien in Amsterdam en volop kansen krijgen om zich positief te ontwikkelen en investeert hier fors in. De benodigde inzet aan jongerenwerk en hulp wordt per stadsdeel geïnventariseerd en uitgebreid en/of versterkt in de buurten waar dat het hardst nodig is.

Meer weten over het jongerenwerk in school in Amsterdam?

Heeft u vragen over het jongerenwerk in school? Mist u informatie, of wilt u meer weten? Neem dan contact middels onderstaand formulier. We nemen contact met u op.